Τηλέφωνο παραγγελιών: 2810-221212
Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

Συσσωρευτές

Οι συσσωρευτές ή μπαταρίες είναι οι συσκευές εκείνες οι οποίες αποθηκεύουν χημική ενέργεια και την αποδεσμεύουν με τη μορφή ηλεκτρισμού.


Στα φωτοβολταϊκά συστήματα η εκφόρτιση των συσσωρευτών είναι αρκετά συχνή και σε αρκετά μεγάλο βάθος συνεπώς η σωστή επιλογή αυτών είναι πολύ σημαντική.


Βαθία εκφόρτιση συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε μέσα σε μερικές ώρες μεγάλο μέρος της χωρητικότητας του συσσωρευτή (από 30% μεχρι και το 80% της συνολικής του χωρητικότητας , με προτεινόμενο ποσοστό εκφόρτισης μπαταριών για φωτοβολταϊκά συστήματα το 50% )


Οι μπαταρίες όπως είναι οι AGM deep cycle , οι Gel deep cycle και οι Opzs ή Opzv 2V είναι οι καταλληλότερες στις βαθιές εκφορτίσεις αλλά και στη μακροζωία .


Κορυφαίες εταιρείες συσσωρευτών, με τις οποίες διαθέτουμε συνεργασία

Λογότυπο εταιρείας Victron Energy Blue Power Λογότυπο εταιρείας Hoppecke