Τηλέφωνο παραγγελιών: 2810-221212
Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Επιτήρηση Λειτουργίας

Η Creta Sun Energy θέλοντας να προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες δημιούργησε ένα πακέτο υπηρεσιών παρακολούθησης και συντήρησης του Φ/Β σας σταθμού που σκοπό έχει αφενός να σας απαλλάξει από το βάρος της συνεχούς παρακολούθησης, αφετέρου να εξασφαλίσει τη καλή λειτουργία και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ρεύματος άρα και εσόδων .


Το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει δυο προγραμματισμένες επισκέψεις ετησίως και όσες έκτακτες απαιτηθούν . Στις προγραμματισμένες επισκέψεις θα γίνετε γενικός τεχνικός έλεγχος ο οποίος θα περιλαμβάνει :

 • Έλεγχο της καλής κατάστασης των ηλεκτρικών συνδέσεων και καλωδιώσεων για προβλήματα διαρροών

 • Έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας των φωτοβολταϊκών πλαισίων

 • Τεχνικό έλεγχο και σύσφιξη επαφών των καλωδιώσεων του κεντρικού πίνακα , μετατροπέων τάσεων

  καθώς και όλων των υποπινάκων

 • Έλεγχος των σταθερών βάσεων καθώς επίσης των κινούμενων μερών στη περίπτωση των Trackers

  ( σύσφιξη με τη βοήθεια δυναμόκλειδου)

 • Έλεγχος ρυθμίσεων στους inverters και αναβάθμιση λογισμικού

 • Μέτρηση του συστήματος γείωσης του έργου για πιθανό πρόβλημα

 • Τεχνικός έλεγχος μέσω θερμογράφου όλων των καλωδιώσεων της εγκατάστασης


Επίσης , περιλαμβάνεται η επιτήρηση του Φ/Β σταθμού σε καθημερινή βάση με στόχο τον έλεγχο της ενεργειακής παραγωγής και την απόδοση του με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της ημέρας και η γενικότερη κατάσταση του Φ/Β σταθμού όπως προκύπτει από την καταγραφή των καμερών του συστήματος ασφαλείας .


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβόλαια συντήρησης.